Racibórz,

poniedziałek, 31 marca 2014

Książe Racibór, Ratibor (zm. 1043 n.e.) a początki Raciborza

Nazwa Raciborza w formie łacińskiej Ratibor pojawiła się po raz pierwszy w Kronice polskiej spisanej przez Anonima zwanego Gallem w latach 1112-1116 jako nazwa miasta. Gród raciborski istniał już od IX w. Bronił przeprawy rzecznej przed Odrę na szlaku handlowym prowadzącym przez Bramę Morawską do Polski. Racibórz leżał na skrzyżowaniu wielu szlaków handlowych, m.in. z Czech i Moraw do Krakowa, na Ruś i na Śląsk. Według staropolskich podań był stolicą Kwadów.
 
Geschichte der Stadt Ratibor - Page xi books.google.pl/books?id=lKRYAAAAcAAJ Augustin WELTZEL - 1861